Έχετε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τις μετρήσεις και τη μετρολογία;

Είτε έχετε, είτε όχι, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας στο διαδύκτυο (www.eim.gr), μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί του στο τηλέφωνο 2310 569999  ή  ακόμη και να επισκεφθείτε τις εγκαταστάσεις του στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης στη Σίνδο.