Μάθετε για την Μετρολογία

Slider by IWEBIX

Σκοπός της ιστοσελίδας είναι η ενημέρωση του κοινού με απαντήσεις σε ερωτήματα που τίθενται καθημερινά, καθώς και η αποσαφήνιση ορισμένων εννοιών που χρησιμοποιούνται συχνά στην καθημερινή ζωή και αφορούν τις μετρήσεις.

Η ιστοσελίδα καταρτίστηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), τον εθνικό φορέα μετρολογίας και γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα μετρήσεων.

Κατεβάστε το υλικό της ιστοσελίδας σε μορφή PDF