Είναι απαραίτητη η τήρηση των εθνικών προτύπων μέτρησης και κατά συνέπεια η λειτουργία ενός Εθνικού Φορέα Μετρολογίας σε μία ανεπτυγμένη χώρα;

Το ζητούμενο για την αξιόπιστη λειτουργία ενός μετρολογικού συστήματος είναι να υπάρχει μία αδιάσπαστη αλυσίδα «ιχνηλασιμότητας» μετρήσεων. Αλυσίδα που να συνδέει τη βάση της πυραμίδας του συστήματος μέχρι  την κορυφή της, η οποία καταλήγει στα εθνικά πρότυπα. Αν τα εθνικά πρότυπα απουσιάζουν, τότε η ιχνηλασιμότητα των μετρήσεων μπορεί να αναζητηθεί μόνο σε εθνικά πρότυπα άλλης χώρας, γεγονός το οποίο δεν είναι πάντα πρακτικό και εφικτό.